Over ons

Wij zijn een groep jonge enthousiastelingen die oorspronkelijk uit de Wieringermeer en omstreken komen, met over het algemeen een interesse in historie, natuur, oude ambachten en cultuur. Daarnaast worden wij in ons samenzijn voornamelijk gedreven door vriendschap en onze sociale kring. Het nastreven van vreugde is voor ons het belangrijkst en de zon schijnt daarom altijd in ons kampement!

Wij zijn altijd enthousiast als het gaat om evenementen of kampementen. Dus als u ons wilt uitnodigen en ook van onze vreugde wilt genieten, stuur ons dan gerust een email via onze contact pagina! Uiteraard kunnen we meer bieden dan alleen onze gezelligheid, namelijk een informatieve en educatieve bijdrage.

Sibbe Wironii

Wij zijn een sibbe (gemeenschap) die deel uitmaakten van de stam der Friezen. We herleven de vroegere bewoners van de kop van Noord-Holland. Dit is het land waar de strandwallen doorliepen tot aan het huidige Den Helder en inlands veel moerassen waren te vinden. Tussen de moerassen en kwelders lagen strandwallen en kleine eilandjes zoals het tegenwoordige Texel en Wieringen.

Wij herleven met de Wironii de periode van 300 tot 600 n.C. Het bovengenoemde gebied behoorde toen tot het westkustgebied van de 'Friezen'. Een verzamelnaam voor een Germaans volk wat vooral vanwege politieke en geografische geaardheid bij ons bekend is dankzij enkele schaarse historische bronnen.

De historische periode van 'de Wironii' is een dynamische en bijzondere tijdsperiode. In de 4e en 5e eeuw overstroomden grote gedeelten van het huidige Nederland waardoor er in deze streken een bevolkingsminimum is geweest. Vrijwel alleen langs ons leefgebied aan de westkust bleven de inheemse bewoners hun bestaan voortzetten. In deze zelfde periode was er zowel harmonie als strijd met de Romeinen die in Zuid-Nederland verbleven.
In de 5e eeuw verdwenen de Romeinen. In deze duistere periode, ook wel bekend als de grote volksverhuizing of migratieperiode, verplaatsten bevolkingsgroepen zich door heel Europa. Langzamerhand raakten de noordelijke streken van Nederland weer bewoond, onder andere door Saksen en Angelen. Een ontstond een vermenging van Germaanse volkeren die allen hun eigen identiteit en cultuur behielden en verder ontwikkelden.
De Wironii is één zo'n kleine sibbe, in het verre noorden van West-Frisia, die zich levend probeert te houden in deze barre tijden. Een zware tijd die de grondslag vormde voor de geschiedenis van Nederland. Een handelstijdperk deed zijn introductie, oorlog was onvermijdelijk met de komst  van de Franken in de 6e eeuw en een nieuwe religie deed zijn intrede in de Friese streken. De middeleeuwen kwamen in zicht...

Maginhard                                                                                           Roslindis                                           
Maarten den Hartigh                                                                               Rosan op den Kelder                      
Hoofdman                                                

 

Poppe                                                                                Nanne
Paul Schuurmans                                                                 Nina Jippes

Robrecht                                                                                        Kleis
Robert de Kruijf                                                                               Chris op den Kelder

Thietmer
Thijmen den Hartigh